KUNSTWERK

De 6 compartimenten op de eerste verdieping van het binnenfort vormen een eigenzinnige en authentieke site waar tentoonstellingen en performances beleefd worden. De unieke locatie inspireert kunstenaars en kan Edegem op de kaart zetten als centrum voor hedendaagse kunst.

KUNSTWERK vzw is een autonome vereniging naast Orfeoproducties vzw waar hedendaagse beeldende kunst gepromoot wordt en waar eigen producties gecreëerd worden.

Het is de intentie om 3 tot 4 eigen tentoonstellingen te organiseren met gevestigde kunstenaars, maar ook kunstscholen en pas afgestudeerde kunstenaars krijgen de kans om met hun werk en talent naar buiten te komen.


KUNSTWERK vzw promoot hedendaagse beeldende kunst en geeft kunstenaars de gelegenheid om er eigen producties te creëren.

KUNSTWERK vzw zorgt voor het initiatief en coördineert de samenwerking met andere organisaties of lokale verenigingen die gebruik willen maken van de site, maar steeds in samenspraak met het gemeentebestuur en cultuurdienst van Edegem.
Hierdoor versterkt Edegem haar cultuurpatrimonium waar hedendaagse kunst een plaats krijgt en Fort 5 als centrum voor hedendaagse kunt een belangrijke functie invult in het kader van de herbestemming van de forten die deel uitmaken van de Brialmont Fortengordel. Hierdoor overstijgt Fort 5 de uitstraling tot de Antwerpse zuidrand.